LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,1300.122.2
Tháng 11-12/21-1/2223,0800.332.26
Tháng 10-11-12/22---
Tháng 9-10-11/2123,0900.52.46
Tháng 8-9-10/21---
Tháng 7-8-9/21---
Tháng 6-7-8/2123,0101.052.17
Tháng 5-6-7/2122,8500.82.15
Tháng 4-5-6/2122,8050.92.16
Tháng 2-3-4/21---
Tháng 1-2-3/2122,9300.852.15

Biểu đồ