LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/243.5524,5782.853.3
Kỳ 10/233.423,8202.873.21
Kỳ 07/233.2123,5802.943.21
Kỳ 04/233.723,9003.252.95
Kỳ 01/23----
Kỳ 10/223.2623,2853.473.79
Kỳ 07/223.823,2801.53.25
Kỳ 04/223.622,9202.62.45
Kỳ 01/223.323,0001.52.15
Kỳ 12/213.522,7900.72.06

Biểu đồ