LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/223.522,7900.72.06
Kỳ 01/223.323,0001.52.15
Kỳ 12/213.622,9202.62.45

Biểu đồ