LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 07/244.3525,1004.682.74
Kỳ 04/244.0424,6502.792.89
Kỳ 10/233.323,8123.153.23
Kỳ 07/232.623,8203.53.05
Kỳ 04/234.323,8705.53.3
Kỳ 01/23----
Kỳ 10/22----
Kỳ 07/22----
Kỳ 04/22----
Kỳ 01/22----
Kỳ 12/21----

Biểu đồ