LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 07/243.7925,2525.52.63
Kỳ 04/244.0324,8681.72.65
Kỳ 10/233.4824,1500.23.2
Kỳ 07/233.123,7232.23.2
Kỳ 04/233.7523,7684.63.5
Kỳ 01/234.623,5505.864.5
Kỳ 10/224.3623,6504.353.1
Kỳ 07/223.523,1931.452.93
Kỳ 04/224.5522,8152.12.63
Kỳ 01/223.522,8002.22.35
Kỳ 12/21----

Biểu đồ