LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22----
Kỳ 01/223.522,8002.22.35
Kỳ 12/214.5522,8152.12.63

Biểu đồ