Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 5-6-7/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

23,075.46
Avg Intb USD/VND
0.83%
Avg Intb rate (1W)
2.4%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 5-6-7/21

23,018.92
Avg Intb USD/VND
1.27%
Avg Intb rate (1W)
2.24%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Sacombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: VPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: TechcomBank


Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 23,065 1.35 2.41
ACB 23,058 1.51 2.4
Agribank 23,080 1.2 2.42
BIDV 23,062 0.6 2.39
CB 23,100 0.66 2.35
DongABank 23,075 0.72 2.41
Eximbank 23,105 1 2.45
HDBank 23,096 0.97 2.42
LienVietPostBank 23,070 0.7 2.4
MB 23,075 0.91 2.45
MSB 23,062 0.57 2.41
NamABank 23,082 0.75 2.39
NCB 23,145 0.77 2.38
PVcomBank 23,080 0.55 2.38
Sacombank 23,040 0.9 2.47
SCB 23,065 0.93 2.39
SeABank 23,050 0.7 2.49
TechcomBank 23,062 0.38 2.26
TPBank 23,065 1 2.42
VCBS 23,070 0.37 2.18
VIB 23,091 1.05 2.41
VietBank 23,079 1 2.4
Vietcombank 23,065 0.58 2.36
VietinBank 23,070 0.7 2.45
VNDirect 23,090 0.5 2.46
VPBank 23,060 1.26 2.36
BQ dự báo Tháng 5-6-7/21 23,075.46 0.83 2.4
Thực tế Tháng 5-6-7/21 23,018.92 1.27 2.24
Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 46.08 0.08 0.17
ACB 39.08 0.24 0.16
Agribank 61.08 0.07 0.18
BIDV 43.08 0.67 0.15
CB 81.08 0.61 0.11
DongABank 56.08 0.55 0.17
Eximbank 86.08 0.27 0.21
HDBank 77.08 0.3 0.18
LienVietPostBank 51.08 0.57 0.16
MB 56.08 0.36 0.21
MSB 43.08 0.7 0.17
NamABank 63.08 0.52 0.15
NCB 126.08 0.5 0.14
PVcomBank 61.08 0.72 0.14
Sacombank 21.08 0.37 0.23
SCB 46.08 0.34 0.15
SeABank 31.08 0.57 0.25
TechcomBank 43.08 0.89 0.02
TPBank 46.08 0.27 0.18
VCBS 51.08 0.9 0.06
VIB 72.08 0.22 0.17
VietBank 60.08 0.27 0.16
Vietcombank 46.08 0.69 0.12
VietinBank 51.08 0.57 0.21
VNDirect 71.08 0.77 0.22
VPBank 41.08 0.01 0.12
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 8 3 14
ACB 3 5 11
Agribank 18 2 18
BIDV 5 20 8
CB 24 19 3
DongABank 15 15 14
Eximbank 25 6 21
HDBank 23 9 18
LienVietPostBank 12 16 11
MB 15 11 21
MSB 5 22 14
NamABank 20 14 8
NCB 26 13 6
PVcomBank 18 23 6
Sacombank 1 12 25
SCB 8 10 8
SeABank 2 16 26
TechcomBank 5 25 1
TPBank 8 6 18
VCBS 12 26 2
VIB 22 4 14
VietBank 17 6 11
Vietcombank 8 21 4
VietinBank 12 16 21
VNDirect 21 24 24
VPBank 4 1 4

Biểu đồ

Kết quả Dự báo