Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

-0.04%
CPI (YOY)
23,090.87
Avg Intb USD/VND
0.23%
Avg Intb rate (1W)
2.34%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/21

-0.97%
CPI (YOY)
23,070.8
Avg Intb USD/VND
0.23%
Avg Intb rate (1W)
2.26%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: OCB, VIB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: BIDV

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: CB, MSB, PVcomBank, VietBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: NamABank, VCBS


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB -0.19 23,089 0.22 2.32
BIDV -0.52 23,075 0.22 2.38
CB 0.45 23,083 0.23 2.41
DongABank 1.11 23,088 0.22 2.32
Eximbank 1.27 23,086 0.2 2.35
HDBank 1.28 23,086 0.19 2.31
LienVietPostBank -0.45 23,083 0.26 2.36
MB 0.86 23,125 0.22 2.32
MSB -0.65 23,082 0.23 2.31
NamABank 0.22 23,096 0.2 2.25
NCB -0.6 23,087 0.2 2.28
OCB -0.8 23,079 0.2 2.32
PVcomBank 0.58 23,080 0.23 2.3
Sacombank -0.69 23,183 0.24 2.42
SCB -0.06 23,076 0.3 2.37
SeABank 0.55 23,078 0.22 2.33
TechcomBank -0.28 23,078 0.25 2.35
TPBank -0.66 23,084 0.46 2.41
VCBS -0.75 23,118 0.22 2.25
VIB -0.8 23,076 0.21 2.33
VietBank 0.21 23,080 0.23 2.32
Vietcombank -0.73 23,048 0.26 2.41
VNDirect -0.3 23,130 0.13 2.3
BQ dự báo Kỳ 01/21 -0.04 23,090.87 0.23 2.34
Thực tế Tháng 01/21 -0.97 23,070.8 0.23 2.26
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.78 18.2 0.01 0.06
BIDV 0.45 4.2 0.01 0.12
CB 1.42 12.2 0 0.15
DongABank 2.08 17.2 0.01 0.06
Eximbank 2.24 15.2 0.03 0.09
HDBank 2.25 15.2 0.04 0.05
LienVietPostBank 0.52 12.2 0.03 0.1
MB 1.83 54.2 0.01 0.06
MSB 0.32 11.2 0 0.05
NamABank 1.19 25.2 0.03 0.01
NCB 0.37 16.2 0.03 0.02
OCB 0.17 8.2 0.03 0.06
PVcomBank 1.55 9.2 0 0.04
Sacombank 0.28 112.2 0.01 0.16
SCB 0.91 5.2 0.07 0.11
SeABank 1.52 7.2 0.01 0.07
TechcomBank 0.69 7.2 0.02 0.09
TPBank 0.31 13.2 0.23 0.15
VCBS 0.22 47.2 0.01 0.01
VIB 0.17 5.2 0.02 0.07
VietBank 1.18 9.2 0 0.06
Vietcombank 0.24 22.8 0.03 0.15
VNDirect 0.67 59.2 0.1 0.04
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 13 17 5 8
BIDV 9 1 5 19
CB 17 10 1 20
DongABank 21 16 5 8
Eximbank 22 13 14 15
HDBank 23 13 20 6
LienVietPostBank 10 10 14 17
MB 20 21 5 8
MSB 7 9 1 6
NamABank 16 19 14 1
NCB 8 15 14 3
OCB 1 6 14 8
PVcomBank 19 7 1 4
Sacombank 5 23 5 23
SCB 14 2 21 18
SeABank 18 4 5 13
TechcomBank 12 4 12 15
TPBank 6 12 23 20
VCBS 3 20 5 1
VIB 1 2 12 13
VietBank 15 7 1 8
Vietcombank 4 18 14 20
VNDirect 11 22 22 4

Biểu đồ

Kết quả Dự báo