Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

1.22%
CPI (YOY)
23,026.54
Avg Intb USD/VND
0.47%
Avg Intb rate (1W)
2.37%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 03/21

1.16%
CPI (YOY)
23,061.61
Avg Intb USD/VND
0.45%
Avg Intb rate (1W)
2.38%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: DongABank, NCB, VietBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Eximbank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: LienVietPostBank, NCB, VietBank, Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: LienVietPostBank, NCB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 1.43 23,030 0.51 2.36
BIDV 1.54 23,032 0.51 2.35
CB 0.55 23,029 0.41 2.31
DongABank 1.12 23,023 0.61 2.42
Eximbank 0.5 23,045 0.5 2.35
HDBank 1.88 23,023 0.49 2.33
LienVietPostBank 2.83 23,030 0.45 2.38
MB 0.81 23,020 0.42 2.29
MSB 1.54 23,036 0.57 2.35
NamABank 1 23,035 0.4 2.17
NCB 1.2 23,035 0.45 2.38
OCB 1.63 23,020 0.49 2.37
PVcomBank 0.52 23,022 0.48 2.3
SCB 1.29 23,032 0.5 2.36
SeABank 0.2 23,028 0.49 2.35
TechcomBank 1.51 23,023 0.53 2.33
TPBank 1.56 23,025 0.46 2.35
VCBS 1.88 23,088 0.69 2.46
VIB 1.3 23,021 0.53 2.32
VietBank 1.2 23,025 0.45 2.28
Vietcombank 1.11 23,025 0.45 2.34
VietinBank 0.82 23,017 0.28 2.31
VNDirect 0.6 22,950 0.3 3.2
VPBank 1.36 23,023 0.37 2.31
BQ dự báo Kỳ 03/21 1.22 23,026.54 0.47 2.37
Thực tế Tháng 03/21 1.16 23,061.61 0.45 2.38
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.27 31.61 0.06 0.02
BIDV 0.38 29.61 0.06 0.03
CB 0.61 32.61 0.04 0.07
DongABank 0.04 38.61 0.16 0.04
Eximbank 0.66 16.61 0.05 0.03
HDBank 0.72 38.61 0.04 0.05
LienVietPostBank 1.67 31.61 0 0
MB 0.35 41.61 0.03 0.09
MSB 0.38 25.61 0.12 0.03
NamABank 0.16 26.61 0.05 0.21
NCB 0.04 26.61 0 0
OCB 0.47 41.61 0.04 0.01
PVcomBank 0.64 39.61 0.03 0.08
SCB 0.13 29.61 0.05 0.02
SeABank 0.96 33.61 0.04 0.03
TechcomBank 0.35 38.61 0.08 0.05
TPBank 0.4 36.61 0.01 0.03
VCBS 0.72 26.39 0.24 0.08
VIB 0.14 40.61 0.08 0.06
VietBank 0.04 36.61 0 0.1
Vietcombank 0.05 36.61 0 0.04
VietinBank 0.34 44.61 0.17 0.07
VNDirect 0.56 111.61 0.15 0.82
VPBank 0.2 38.61 0.08 0.07
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 9 8 15 4
BIDV 13 6 15 6
CB 18 10 8 16
DongABank 1 15 22 11
Eximbank 20 1 12 6
HDBank 21 15 8 13
LienVietPostBank 24 8 1 1
MB 11 21 6 21
MSB 13 2 20 6
NamABank 7 4 12 23
NCB 1 4 1 1
OCB 16 21 8 3
PVcomBank 19 19 6 19
SCB 5 6 12 4
SeABank 23 11 8 6
TechcomBank 11 15 17 13
TPBank 15 12 5 6
VCBS 21 3 24 19
VIB 6 20 17 15
VietBank 1 12 1 22
Vietcombank 4 12 1 11
VietinBank 10 23 23 16
VNDirect 17 24 21 24
VPBank 8 15 17 16

Biểu đồ

Kết quả Dự báo