LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,1000.282.28
Tháng 11-12/21-1/2223,1351.052.31
Tháng 10-11-12/2223,1300.382.4
Tháng 9-10-11/2123,0800.552.38
Tháng 8-9-10/2123,0150.752.24
Tháng 7-8-9/2123,0600.92.28
Tháng 6-7-8/2123,0051.182.18
Tháng 5-6-7/2122,8501.062.13
Tháng 4-5-6/2122,7851.062.18
Tháng 2-3-4/21---
Tháng 1-2-3/2122,7001.112.12

Biểu đồ