Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 12/21-1-2/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

22,913.58
Avg Intb USD/VND
0.97%
Avg Intb rate (1W)
2.13%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 22,850 0.77 2.13
ACB 22,975 1.14 2.15
BIDV 22,783 0.95 2.11
BSC 22,790 0.7 2.06
CB 23,000 1.62 2.11
DongABank 23,113 0.92 2.12
HDBank 22,725 1.03 2.1
LienVietPostBank 23,780 0.97 2.12
MB 22,778 0.79 2.1
MSB 23,850 0.7 2.09
NamABank 22,750 0.8 2.18
NCB 22,960 1 2.2
OCB 22,680 0.81 2.22
PVcomBank 22,700 1.11 2.12
Sacombank 22,700 0.8 2.12
SCB 22,895 0.99 2.11
SeABank 22,750 1.8 2.15
TechcomBank 22,740 1.2 2.12
TPBank 22,860 0.88 2.08
VCBS 22,712 0.79 2.11
VIB 22,740 1.13 2.1
VietBank 23,000 0.87 2.15
Vietcombank 22,842 1.02 2.18
VietinBank 22,950 0.88 2.13
VNDirect 22,930 0.85 2.15
VPBank 22,900 0.8 2.06
BQ dự báo Tháng 12/21-1-2/22 22,913.58 0.97 2.13
Thực tế Tháng 9-10-11/21 22,733.67 0.79 2.11
Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank - - -
ACB - - -
BIDV - - -
BSC - - -
CB - - -
DongABank - - -
HDBank - - -
LienVietPostBank - - -
MB - - -
MSB - - -
NamABank - - -
NCB - - -
OCB - - -
PVcomBank - - -
Sacombank - - -
SCB - - -
SeABank - - -
TechcomBank - - -
TPBank - - -
VCBS - - -
VIB - - -
VietBank - - -
Vietcombank - - -
VietinBank - - -
VNDirect - - -
VPBank - - -
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)

Biểu đồ

Kết quả Dự báo